2009-02-23

La generació dels compromisos públics.

El país està assitint a la visualització del compromís d'una generació amb la seva comunitat. El compromís de servei púbic entès més enllà de la funció pública ans de la responsabilitat de la direcció política de les estructures de govern.

Feu la llista vosaltres.

Cal apuntar que, ser-hi i ser-ne part és una responsabilitat de la nostra generació; i deixar les condicions per tal que la següent (generació) prengui el relleu ha de ser una de les tasques estructurals que ens cal fer, per construir l'estat que molts de nosaltres creiem que cal bastir per autodeterminar-nos.

Si no fossim un poble en construcció constant parlaríem dels 800 anys de democràcia cosntitucional catalan i d'altres galindaines, però el futur es fa en sí mateix.