2010-12-28

En català?

El Mir en català...quants malalts de parla catalana s'estan humiliant perquè els metges que exerceixen a Catalunya no saben ni què és una pruïja. Com a mínim no digueu mentides, a Catalunya es pot viure tranquilament NOMÉS en castellà i NO es pot viure en català. Quan això s'iguali i es respectin els drets de les catalanes i els catalans a ser entesos (no atesos) en català podrem parlar dels drets de 200.000.000 de parlants del castellà(espanyol) envers els drets de 10.000.000 de parlants del català (tots ells políglotes en espanyol i/o francès i italià.