2013-03-25

Som imbècils! bé, SÓN imbècils!

Estic fent un post per explicar-me com es pot ser tant imbècil i no tenir la vergonya de saber-ho. Amb la crisi que hi ha, amb el pressupost que té la Generalitat i la resta de les administracions catalanes l'Institut Ramon Llull i la ciutat de Barcelona promouen al saló del llibre de París la "literatura feta a Barcelona".

Mira la ciutat és la que és i si vol pagar les mises hauria de ser plural i no només promoure el català i l'espanyol però vaja que faci el que li sembli, però el Llull!

El Llull ha decidit que demà farà sol i bon temps ( revuelta en el frenopático). Com que alguns autors en llengua espanyola no estan prou promocionats els hem de promocionar no fos cas que perdéssim alguna oportunitat cultural i econòmica, barrejar a un premi d'Honor de les lletres catalanes Jaume Cabré i a la Mercè Ibars amb el JCercas i amb el E Mendoza com si estiguessin al mateix nivell i negligir tants d'altres escriptors Barcelonins que fan literatura catalana en català (és clar) hauria de fer-los "caure la cara de vergonya" als inductors del crim.

Primer unes notes del que paguem amb els nostres impostos:

Recursos financieros

En el ejercicio económico correspondiente a 2012, el presupuesto del Instituto Cervantes asciende a 97.233,07 miles de euros, lo que supone una disminución del 5,4 % respecto al ejercicio anterior. Su distribución porcentual es la siguiente: personal, 63 %; funcionamiento, 32 %; e inversiones, 4 %.

El presupuesto de gastos de 2012 se financia en un 83 % con transferencias del Estado y el resto con los ingresos que el organismo genera gracias a las actividades docentes y culturales."

Total que el tal Instituto Cervantes va tenir 97.233.070 euros de pressupost el 2012 (97 miliona) dels quals va destinar a portar pel món NOMÉS escriptors en llengua espanyola i en concret que a més siguin catalans: JAVIER CERCAS, EDUARDO MENDOZA, Jordi Doce i Jordi Carrion, ni que sigui en espanyol tampoc exagerem. Ara bé n'han convidat un i només UN que aparentment fa literatura en català (o sigui catalana) ILDEFONSO FALCONES. Fantàstic i el Llul i Barcelona han tingut la bona pensada de convidar a París, no en Joan-Lluís Lluís que hauria explicat motes coses de Barcelona com a cap i casal de la llengua, sinó en Javier Cercas i n'Eduardo Mendoza, ... que són un clar exponent del la variant dialiectal barcelonina de la literatura i la llengua espanyola.

Molt equànim el tal instituto: o sigui 0 (zero) euros per promocionar escriptors catalans en llengua catalana... això no deu ser racisme deu ser la "missió" de l'instituto.

Segon una reflexió sobre l'Institut Ramon Llull, que també paguem amb els nostres impostos.

Ara el Llull (pobre Amic...) 11.954.000 euros de pressupost el 2011 (http://www.llull.cat/rec_doc_mem/memoria_IRL_2011.pdf)  i resulta que una part serveix per promoure autors catalans en llengua espanyola, en concret els dos JCercas i EMendoza entre d'altres.

Jo no ho entenc i no hi veig la lògica a l'actuació del Llull. Si la seva missió és entre d'altres" la traducció de literatura i pensament escrits en català", (http://www.llull.cat/catala/quisom/quisom.cfm) què està fent promovent la traducció de lietratura i pensaments escrits en espanyol? Però més enllà d'això està alimentant la bota que esclafa la llengua catalana. És una bota simpàtica i nostrada, però no per això deixa de ser part de la bota que esclafa la llengua catalana. Una literatura en una llengua en la que els seus lectors han d'esperar setmanes o mesos o anys a tenir la versió indígena de bestsellers mundials no es pot permetre fomentar la llengua que provoca aquesta desigual guerra comercial que sempre beneficia la llengua espanyola i perjudica la catalana.