2017-04-07

Pilar Vallugera defensa del dret de vaga i de les obligacions públiques de les empreses públiques front a la frivolitat.