2008-07-04

Independentista en acció.

Ara sí que em trec el barret.