2007-06-11

Records al Front

Per Corpus vam sopar amb els de l'APC 1640, està bé saber i recordar que la darrera vegada que l'exèrcit espanyol va perdre a Montjuïc va ser el 26 de gener de 1640.

També estaria bé que ens tornessin el nostre Castell el 26 de gener de 2008, ni abans ni després car nosaltres tampoc oblidem.

Als/les del Front, doncs el que els cal. Ser.