2007-06-12

Referents d'ús comú, independència ( 2.4 )

Una manera de ser més lliures és tenir els referents acotats en un marc diferent de l'estricte marc de l'estat espanyol o de l'estat francès. Fer les vacances coneixent el país en sentit ampli i ensenyant i transmetent el país com un tot. No és només que el país té una mística territorial concreta sinó que des d'una òptica d'alliberament cal usar el territori com un element simbòlic i referencial que ens permeti compartir una determinada manera de veure'ns.


Cal usar els símbols i cal usar-los correctament, cal ser potrocolàriament correctes en relació al nostre país.
Usar l'estelada d'un o altre tipus i usar la senyera són significatius i és important que en cada cas tinguem molt clar que estem transmetent un o altre missatge.